På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Hva gjør E-CO? Ny, fornybar energi

E-CO Energi kan bidra til å skape ny kraft på flere måter. Et av bidragene er investeringer i selskaper og prosjekter som bidrar til ny fornybar energi .

Norne
E-CO driver forretningsutvikling bl.a. gjennom å investere i lønnsomme prosjekter og selskaper innenfor energi, miljø og relaterte teknologier. Dette er områder der vi i stor grad kan trekke veksler på kompetansen i resten av E-CO konsernet. Prosjektene E-CO investerer i skal være ferdige med gründerfasen, og klare for driftsfasen. Prosjektene vi vurderer er blant annet nye teknologiske løsninger innen småkraft, varmepumper og solenergi.

En av E-CO investeringer er en eierpost i Policom AS. Dette er en system- og tjenesteleverandør av toveis kommunikasjonssystemer for innsamling av måleverdier, styring av laster og overføring av alarmer. Slike systemer gjør det mulig å innføre tariffer med ulik energipris på ulike deler av døgnet. Ved å prissette kraftoverføring etter overføringskapasitet, vil man kunne utnytte distribusjonsnettet mer effektivt.

Det er en forutsetning at investeringene E-CO gjør skal lønne seg. Vi tror nemlig fremtiden blir fornybar. Den som satser på fornybare energikilder i dag, vil bli morgendagens vinner.