På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Hva gjør E-CO? Småkraftverk

E-CO Energi kan bidra til å skape ny kraft på flere måter. Et av bidragene er utbygging av småkraftverk.

Sagefoss ovenfra
Småkraftverk er kraftstasjoner med installasjon inntil 10 MW. De fleste av disse kraftverkene er såkalte elvekraftverk. Det vil si at deler av elven over en kort strekning går i rør og innom et kraftverk. Vassdraget reguleres som regel ikke ved at vannet magasineres i en demning. Mange småskalakraftverk kan bygges uten å komme i konflikt med miljøverninteresser fordi inngrepene i naturen er små. Slike kraftverk hindrer ikke annen utnyttelse av elven, og det er relativt enkelt å fjerne anlegget igjen uten at det etterlater seg dype spor. De eneste ulempene er anleggstrafikk i utbyggingsperioden og redusert vannføring i svært begrensede områder.

E-CO Vannkraft eier sammen med Akershus Energi og Østfold Energi selskapet Norsk Grønnkraft AS som eier og driver småkraftverk. Ved oppstarten 1. januar 2004 hadde Norsk Grønnkraft ni småkraftverk med en årsproduksjon på 33 GWh og per april 2008 er egenproduksjonen over 100 GWh. Målsettingen er å øke produksjonskapasiteten til 300 GWh innen 2010.

Et eksempel på en småkraftutbygging er prosjektet i Jordalsgrend-vassdraget . Norsk Grønnkraft investerer 44 millioner kroner i to kraftverk, som vil ha en middelproduksjon på 24,3 GWh. Dette tilsvarer energiforbruket til ca. 1 200 boliger.

Samlet potensial for småkraft i Norge er 10-15 TWh, noe som tilsvarer om lag 10 prosent av Norges samlede elektrisitetsforbruk.

  • Samlet energipotensial av planlagte prosjekter i E-CO systemet: 130 GWh
  • Tilsvarer energiforbruket til 6 500 boliger.