På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Hva gjør E-CO? Oppgradering

E-CO Energi kan bidra til å skape ny kraft på flere måter. Et av bidragene er oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg.

Aurkand 1 generator
Selv om E-COs mange kraftstasjoner drives effektivt, gir ny teknologi hele tiden muligheter for forbedring. Det kan for eksempel være utbedringer av vannveier og oppgradering av tekniske anlegg. I enkelte tilfeller kan vi øke energipotensialet i vannet ved å bytte ut aggregatene (turbiner og generatorer). Ved å modernisere turbinene kan vi øke effekten og dessuten virkningsgraden, som gir økt energiproduksjon. Disse prosjektene har minimale negative miljøkonsekvenser og gir ny og ren fornybar kraft.

Eksempel:
E-CO Vannkraft skiftet mellom 2004 og 2007 ut alle de tre turbinene i kraftstasjonen Aurland I. Dette har gitt store effektreserver som kommer godt med i perioder med en anstrengt effektsituasjon. Prosjektet ga også ca. 12 GWh i økt energiproduksjon, som tilsvarer energiforbruket i ca 600 boliger.

Oppgraderinger i E-CO Vannkrafts anlegg.

  • Samlet energipotensial: ca. 60 GWh
  • Tilsvarer energiforbruket i ca. 3 000 boliger