Skjult kraft i drikkevannet

30.03.04

E-CO Energi og Oslo kommune Vann- og avløpsetaten har inngått et samarbeid med tanke på å utnytte fallenergien i vannforsyningsettet. Ved å la vannet gå gjennom små turbiner i vannrørene i stedet for å strupe vanntrykket på tradisjonell måte, kan man få små mini- og mikrokraftverk rundt i byen. En ny undersøkelse viser at flere av prosjektene er lønnsomme. - Dette samarbeidsprosjektet er innovativt ved at tradisjonell teknologi blir utnyttet på en ny måte, sier Hans Erik Horn, adm. direktør i E-CO Energi.

Oslo
Dato: 29.03.2004
Nummer: 02/04

Vannvirvel_smal
Vann- og avløpsetaten har en rekke anlegg der man reduserer vanntrykket før det sendes ut på vannettet til forbrukerne. Dette må man gjøre for at ikke trykket hos vannabonnentene skal bli for høyt. Ved at små turbiner monteres i parallell med trykk-reduksjonsventilene, kan man produsere elektrisitet.

E-CO Energis konsulentselskap E-CO Tech har nå gjennomført en forundersøkelse som har tatt for seg femten konkrete anlegg, med et energipotensial på til sammen 11,2 GWh . Av disse igjen er fem anlegg vurdert mer inngående. Det viser seg at det i tre tilfeller er god økonomi i å installere turbiner i tillegg til reduksjonsventilene. De tre anleggene representerer til sammen en energiproduksjon på 8 GWh. Det tilsvarer det årlige energiforbruket til 400 husstander.

Selv om det ser meget positivt ut, må videre undersøkelser til for å fastsette om det er teknisk mulig å realisere disse prosjektene. Deretter må kost-/nytteanalyser gjennomføres for anleggene. Samarbeidet mellom Vann- og avløpsetaten og E-CO gjelder i første omgang dette forprosjektet.

- Dette er ny fornybar energiproduksjon som ligger bokstavelig talt rett utenfor stuedøra vår, sier adm. direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi . En fordel ved prosjektet er at energien produseres nær der kraften brukes, og at det i nærheten allerede finnes kraftlinjer. Det finnes uttallige liknende anlegg rundt om i landet, der denne teknologien kan være aktuell.

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 /
901 92 942

Finn Johansen

Direktør, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

23 43 71 84

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør, E-CO Energi

24 11 69 20/
916 08 196

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper.
E-CO Vannkraft eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge   og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Tech leverer rådgivende ingeniørtjenester. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 %), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 %) og Opplandskraft DA (25 %) .