På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Søknadsskjema E-CO Stipend

Søknadsfristen er utsatt til 10. mars 2009.

Søknadsskjema 2009

Kandidater bes om å levere en kortfattet (maksimalt 500 ord), men teknologisk og forretningsmessig konsistent beskrivelse av sitt konsept/prosjekt. Søknaden skal også inneholde en konkret plan for disponering av stipendet. Søkernes CV'er må lastes opp separat.

I tillegg kan mer inngående faglige rapporter, prosjektpresentasjoner, forretningsplaner, artikler etc. legges ved søknaden.


E-CO Stipend - Ren energi

.

Søknadsfristen for E-CO stipend 2009 gikk ut 10. mars.