Resultat pr. 1. halvår 2002: Lavere spotpriser delvis kompensert av høy produksjon

09.09.02

E-CO Energi hadde i første halvår et driftsresultat på 927 millioner kroner og et resultat før skatter på 340 millioner, mot henholdsvis 1 010 og 251 millioner kroner i tilsvarende periode i 2001.

Oslo
Dato: 09.09.02
Nummer: 08/02
  • Temperatur og nedbør over det normale ga lave spotpriser i første halvår
  • Prissikring og en produksjon over det normale har i stor grad kompensert for lave spotpriser
  • E-CO Energi solgte seg ut av TDIN i juni. Salgssummen var 160 millioner kroner

Gjennomsnittlig spotpris i første halvår var 14,1 øre per kWh mot 20,1 øre i samme periode i fjor. Konsernets energiproduksjon var 5.070 GWh i årets tre første måneder, noe som er ca. 60 GWh under produksjonen i tilsvarende periode i 2001.

Netto finanskostnader var 201 millioner kroner mot 293 millioner kroner i første halvår 2001. Nedgangen skyldes gevinst på 107 millioner kroner ved salg av aksjene i TDIN.

Ved utgangen av første halvår 2002 var konsernets egenkapitalprosent 41,6 prosent mot 39,4 prosent ved årets begynelse, hensyntatt utfisjoneringen av Hafslund-aksjer. Til sammenligning hadde konsernet en egenkapitalandel på 43,4 prosent per 30.6.01.

- Som følge av prissikring og god krafttilgang forventes det en tilfredsstillende resultatutvikling i siste halvår, sier adm. dir. Hans Erik Horn.

- På lengre sikt knytter det seg stor usikkerhet  
Regjeringen har blant annet signalisert at konsernets kraftanlegg kan bli gjenstand for hjemfall til staten etter 60 år. Denne uforutsigbarheten utgjør en vesentlig usikkerhetsfaktor for konsernets fremtidige resultater og økonomiske stilling, sier Horn.

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.):1. halvår 2002

1. halvår 2001

2001

Driftsinntekter

927

1 010

1 938

Driftskostnader

(391)

(440)

(856)

Driftsresultat

536

570

1 082

Resultat før skatter

340

251

415

Resultat etter skatter

210

116

36

Egenkapital

7 389

8 735

8 655

Gjeld og egenkapital

17 763

20 119

19 695

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Partner er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap som satser nasjonalt og internasjonalt. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (59,53 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) .

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

22 43 50 50 / 901 92 942

Oddbjørn Skaare

Økonomisjef