Resultat per 1. kvartal: Noe svakere resultat som følge av lavere pris og produksjon

16.05.02

E-CO Energi hadde i årets tre første måneder et driftsresultat på 388 millioner kroner og et resultat før skatter på 240 millioner, mot henholdsvis 422 og 254 millioner kroner i tilsvarende periode i 2001.

Oslo
Dato: 16.05.02
Nummer: 06/02

- Vinteren 2002 har vært mild, noe som har ført til et relativt lavt forbruk av elektrisk kraft. Dette medførte fallende priser i spotmarkedet og svakere resultater i E-CO Energi sammenlignet med i fjor . Prissikring av kraftproduksjonen har imidlertid begrenset resultatnedgangen vesentlig, sier administrerende direktør Hans Erik Horn. Gjennomsnittlig spotpris i første kvartal var 16,5 øre per kWh mot 20,0 øre i samme periode i fjor. Konsernets energiproduksjon var 2.990 GWh i årets tre første måneder, noe som er ca. 280 GWh under produksjonen i tilsvarende periode i 2001.

Netto finanskostnader var 158 millioner kroner mot 150 millioner kroner i første kvartal 2001. Økningen skyldes høyere rente.

E-CO Energis eier, Oslo kommune, har besluttet å utfisjonere E-CO Energis aksjer i Hafslund, med regnskapsmessig virkning fra 1.1.02. Fisjonen medfører en reduksjon i egenkapitalen på 1.476 millioner kroner i konsernet. Egenkapitalandelen per 1.1.02 var 43,9 prosent før fisjonen og 39,4 prosent etter. Ved utgangen av første kvartal 2002 var konsernets egenkapitalandel 40,4 prosent. Til sammenligning hadde konsernet en egenkapitalandel på 42,4 prosent per 31.3.01.

Basert på en normal utvikling av temperatur og nedbør resten av året forventes det en mindre nedgang i driftsresultatet sett i forhold til året 2001. - Det knytter seg en betydelig usikkerhet til rammebetingelser fastsatt av myndighetene. Regjeringen har blant annet signalisert at konsernets kraftanlegg kan bli gjenstand for hjemfall til staten etter 60 år. Denne uforutsigbarheten utgjør en vesentlig usikkerhetsfaktor for konsernets fremtidige resultater og økonomiske stilling, sier Horn.

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.):1. kvartal 2002

1. kvartal 2001

2001

Driftsinntekter

587

638

1 938

Driftskostnader

(199)

(216)

(856)

Driftsresultat

388

422

1 082

Resultat før skatter

240

254

415

Resultat etter skatter

150

156

36

Egenkapital

7 329

8 775

8 655

Gjeld og egenkapital

18 124

20 685

19 695

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med flere datterselskaper og eierandeler i andre energi- og teleselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Partner er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap som satser nasjonalt og internasjonalt. Konsernet har videre eierandeler i Oppland Energi AS (59,53 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Tele Danmark InterNordia AS (36,6 prosent ).

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

22 43 50 50 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

22 43 50 96 / 916 08 196