Utfisjonering av Hafslund-aksjer

22.03.02

Generalforsamlingen i E-CO Energi as har i dag vedtatt å utfisjonere 27.026.851 A aksjer og 9.368.670 B-aksjer i Hafslund ASA til et eget, nystiftet selskap 100 % eiet av Oslo kommune.

Oslo
Dato: 22.03.02
Nummer: 05/02

Fisjonen omfatter samtlige aksjer E-CO Energi as eier i Hafslund ASA. Som følge av fisjonen vil egenkapitalen i E-CO Energi as bli redusert med 1.566,6 millioner kroner, fordelt på reduksjon av overkursfond med 1.069,2 millioner kroner og nedsettelse av aksje­kapitalen på 497,4 millioner kroner. Fisjonen skjer i henhold til reglene i aksjelovens kapittel 14 og forventes gjennomført innen utløpet av andre kvartal 2002. Gjennomføringen av fisjonen, herunder overføringen av de ovennevnte aksjene til det nystiftede selskapet, er betinget av at eventuelle innsigelser mot fisjonen fra E-CO Energi AS sine kreditorer er avklart i henhold til aksjelovens regler.  

Bakgrunnen for fisjonen er at Oslo kommune ønsker å samle hele sitt direkte og indirekte eierskap i Hafslund på én hånd.

E-CO Energi as vil sende en mer detaljert redegjørelse for fisjonen inklusive økonomiske konsekvenser til Norsk Tillitsmann AS og selskapets långivere.