E-CO Partner kjøper Renergi-Plan

11.02.02

E-CO Partner as etablerer seg i Rogaland gjennom oppkjøp av alle aksjene Sandnes-firmaet Renergi-Plan AS. – Det skjer mye interessant på energisektoren i Rogaland og vi ønsker å bidra med vår kompetanse, sier administrerende direktør Birger Hestnes i E-CO Partner.

Oslo
Dato: 06.03.02
Nummer: 03/02

- E-CO Partner har bred erfaring med rådgivning rettet mot energibransjen og bygge- og anleggsnæringen. Med kjøpet av Renergi-Plan vil vi være til stede i en region som er langt fremme i arbeidet med nye energiløsninger. Naturgass, søppelforbrenning, varmepumper, vannbåren varme ,   og energieffektive bygg er her sentrale stikkord. Renergi-Plan har verdifull kompetanse som kan videreutvikles til å omfatte disse energiløsningene. Selskapets virksomhet på Forus vil sannsynligvis måtte utvides for å møte behovet for tverrfaglig kompetanse, sier Hestnes.  

Renergi-Plan AS er et rådgivende ingeniørselskap på VVS-området med 10 ansatte. Siden etableringen i 1993 har selskapet utført en rekke oppdrag, i og utenfor Rogaland, både for private og offentlige oppdragsgivere. Hovedvekten av virksomheten har vært på næringsbygg, skoler og pleiehjem. Kjeld Omland fortsetter som daglig leder i Renergi-Plan, som nå skifter navn til E-CO Renergiplan as.

E-CO Partner as er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap, som etter dette oppkjøpet har ca.   120 ansatte. Selskapet, som er i ekspansjon, satser nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har tidligere utført oppdrag i Rogaland for bl.a. Dalane energi, Lyse Energi og Jæren Everk i forbindelse med kraftverksutbygging, utbygging av det elektriske nettet og varmepumpe/nærvarmenett.

E-CO Partner er eiet av E-CO Energi - et av Norges ledende energikonsern - og det svenske konsulentselskapet Sycon AB med ca 1000 ansatte. Sycon er fra årsskiftet et heleiet datterselskap av Danmarks største rådgivende ingeniørselskap, Carl Bro AS med ca. 2300 ansatte. Til sammen har gruppen som er Skandinavias største rådgiverkonsern ca 3300 ansatte.

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med flere datterselskaper og eierandeler i andre energi- og teleselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Partner er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap som satser nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktpersoner:
Birger Hestnes
adm. direktør E-CO Partner
tlf.: 23 12 80 05 – 91 15 24 92
Kjeld Omland
daglig leder Renergi-Plan
tlf.: 51 63 59 70 – 95 19 14 07