Smart fusjon mellom partnere

11.01.02

E-CO Smart as fusjoneres inn i søsterselskapet E-CO Partner as. Fra årsskiftet 2002 overtok E-CO Partner samtlige eierandeler i selskapet E-CO Smart as. - Overtakelsen av E-CO Smart gjør oss bedre i stand til å utvikle vårt forretningsområde Energi, sier adm. dir. i E-CO Partner Birger Hestnes.

Oslo
Dato: 11.01.02
Nummer: 01/02

E-CO Partner er inne i en oppbyggingsfase for å øke bredden i kompetanse med sikte på å få flere forretningsområder. Fusjonen med E-CO Smart er en del av denne strategien. E-CO Smart vil med sin kompetanse innen energirådgivning og energiøkonomisering komplettere E-CO Partners nåværende kompetanse på energisiden.

- Fusjonen gjør begge selskaper bedre i stand til å ivareta sine kunder og oppdrag, samt å skape nye forretningsområder. De to selskaper har da også samarbeidet i flere prosjekter i lengre tid, sier Birger Hestnes, adm. dir. i E-CO Partner.

- Våre kunder vil først og fremst merke fusjonen ved at vi blir i stand til å påta oss oppdrag innen et bredere fagområde, sier Hestnes. Navnet E-CO Smart vil inntil videre fortsatt benyttes. Innen kort tid vil det meste av E-CO Smarts virksomhet flyttes til E-CO Partners lokaler på Haslevangen i Oslo. Virksomheten rundt Enøksenteret, med utstilling, rådgivningssenter og klasserom, vil fortsatt skje i Viken Energinetts lokaler i Sommerrogaten 1 på Solli plass.

E-CO Partner as er 51 prosent eiet av energiselskapet E-CO Energi as (tidligere Oslo Energi Holding) og 49 prosent av det svenske konsulentselskapet Sycon AB med ca 1000 ansatte i Sverige og 170 i Danmark. Sycon er fra årsskiftet et heleiet datterselskap av Danmarks største rådgivende ingeniørselskap, Carl Bro AS.   Denne eierfordelingen vil bestå etter at E-CO Smart er fusjonert inn i selskapet. E-CO Smart AS var tidligere eid 100 prosent av E-CO Energi as. E-CO Partner har etter oppkjøpet ca 110 ansatte i Norge og inngår i Skandinavias største rådgivende ingeniørgruppe.   Til sammen har gruppen ca 3300 ansatte.

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med flere datterselskaper og eierandeler i andre energi- og teleselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges neste største kraftprodusent. E-CO Partner er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap som satser nasjonalt og internasjonalt. E-CO Smart gir råd om riktig bruk av energi.Kontaktpersoner:
Birger Hestnes,                  adm. direktør E-CO Partner,          tlf.: 23 12 80 05 – 911 52 492
Per Arne Skjæveland,          adm. direktør E-CO Smart,            tlf.: 22 43 59 50 - 901 21 364