E-CO Vannkraft får tillatelse til å bygge to mindre kraftverk

25.11.03

Regjeringen ga i Statsråd fredag 21. november E-CO Vannkraft tillatelse til å bygge Jordal og Ryssdal kraftverk i Sunndal kommune, Møre og Romsdal. - Dette er en gledelig beslutning. Utbyggingen vil øke vår produksjon med ca 24 GWh og i praksis demonstrere en samarbeidsløsning mellom lokale grunneiere og et kraftproduksjonsselskap, sier adm. direktør Odd Øygarden i E-CO Vannkraft.

Oslo
Dato: 25.11.2003
Nummer: 14/03
 

Vannvirvel_smal

De to kraftverkene skal bygges i Jordalsgrend i Sunndal kommune, og omfatter utbygging av et fall i Storelva (også kalt Jordalselv) og sideelvene Kjerringelva og Sæterelva. Kraftverkene vil baseres på den tilgjengelige vannføringen uten reguleringsmagasin. E-CO Vannkraft planlegger å bruke 44 millioner kroner på de to kraftverkene, som vil ha en installert effekt på 7,7 MW. Middelproduksjonen på om lag 24,3 GWh tilsvarer årlig energiforsyning til omkring 1100 boliger.

 

Det er ikke påvist spesielle naturverdier i området, og både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet mener de fysiske inngrepene i natur og landskap blir relativt små. For eksempel skal alle rørgatene graves ned. Det er heller ikke kommet inn vesentlige merknader til utbyggingsplanene.

 

- Vi mottok denne meldingen med stor glede. Kraftverkene vil øke E-CO Vannkrafts produksjon. Samtidig vil det være et positivt bidrag i lokalsamfunnet og bidra til å opprettholde lokal bosetning og verdiskaping, sier adm. direktør Odd Øygarden i E-CO Vannkraft.

 

E-CO Vannkraft har leid fallrettighetene i 40 år av grunneierne. Kraftverkene vil bidra til å styrke næringsgrunnlaget for grunneierne, også etter at leieavtalen går ut. Prosjektet vil også bedre driftssikkerheten og forbedre spenningen i nettet lokalt.

 

- Vi er også fornøyd med valget av utbyggingsalternativ det er gitt tillatelse til. Det sikrer at prosjektet får en akseptabel bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier Øygarden.

 

  

 

Kontaktperson:

Odd Øygarden
Adm. direktør E-CO Vannkraft as
24 11 65 10 / 92 01 45 15

odd.oygarden@e-co.no