På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO Energi - Foreløpig årsregnskap 2018

28.02.19

2018 var et rekordår for E-CO Energi med et driftsresultat på 3 669 mill. kroner. Dette utgjorde en forbedring på 1 432 mill. kroner sammenliknet med 2017. Resultatfremgangen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere kraftpriser og produksjonsvolum.

E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris i 2018 på 39,6 øre per kWh, opp 11,5 øre per kWh fra 2017. Dette er 2 øre per kWh under timeveid spotpris for prisområdene hvor E-CO har produksjon. Forskjellen må blant annet ses opp mot en markant økning i kraftprisen mot slutten av året, som ga negative verdiendringer på finansielle kraftkontrakter.

Årsresultatet etter skatt for 2018 ble 1 224 mill. kroner (2017: 1 037 mill. kroner). Dette er det beste resultatet i E-CO Energis historie.

Les hele den foreløpige årsrapporten

For ytterligere informasjon:

Konstituert konserndirektør Økonomi og finans i Hafslund E-CO | CFO, Martin S. Lundby: tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslundeco.no