På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Rundvask av Aurlandselva

21.11.18

I Aurlandsvassdraget har vi testet ut spyling av fine partikler av elvebunnen med portabel brannpumpe. Erfaringen tilsier at dette kan være et nyttig tiltak i visse tilfeller.


Mekaniker Arvid Stigen tester utstyret

Det er gjennomført mange ulike tiltak i Aurlandsvassdraget siste 10 år. I Aurland er ikke hovedproblemet tilførsel av fine partikler, selv om det også skjer. Effektene av fine partikler er mange, og det har en særlig negativ virkning i elver der store flommer uteblir.

Vi har sammen med Universitet i Wien (BOKU) og UNI Miljø LFI gjort beregninger som viser at for å oppnå en form for selvrensing må det store flommer til. Å «flushe» ut sand viser simuleringene at ikke er enkelt og mellom 600 – 700 m3/s må til for å oppnå vesentlige endringer i elvebunnen. Det betyr skadeflom og er ikke ønskelig.

I Aurland har vi endret elvebunnen med hjelp av gravemaskin, men gravemaskinskuffen er byttet ut med en stor klo som normalt brukes for å bryte opp frost i bakken. Det har vist seg å være effektivt. Men, jeg tenkte at vi burde prøve andre metoder også, og for lenge siden (15 år og før min tid i E-CO) testet jeg ut en portabel brannpumpe for å spyle elvebunnen ren for sand. I E-CO har vi flere brannpumper til bruk i felt, og i uke 40 var tiden kommet for å teste.

Det viste seg at min definisjon av portabel brannpumpe var litt annerledes enn det vedlikeholdsleder Rune Bekkedal tenkte på, og vi hadde bare pumper som kan fraktes rundt med bil og henger. Så, da ble stedene vi kunne teste ut litt begrenset. Ved Aurlandshallen er elva lett tilgjengelig og mekanikerne Gjermund Fimreite og Arvid Stigen hadde allerede kjørt ned hengeren da vi kjørte inn på P-plassen. Det ene testområdet ligger i innersvingen av elva, og var veldig tettpakket med sand, mens det andre stedet ligger i et sideløp med mer grov stein. Den store forskjellen på områdene var mengden hulrom.

Før vi kunne starte var det viktig å få gjort målinger av området og det ble også tatt ut bunndyrprøver for å se hvilke arter som fantes innenfor de to områdene på 25 m2 som ble testarenaen. Etter et par timer med målinger kunne vi løfte pumpen av hengeren og med kyndig hjelp fra Arvid og Gjermund kunne vi begynne.

I en kaskade av vann og sand var et trykk på 6.5 Bar det jeg klarte å holde imot. Brannslangen hadde veldig lyst til å svinge rundt på egenhånd og det var god trim i de ca 30 minuttene vi brukte pr stasjon.

Førsteinntrykket er at metoden nok ikke er noen erstatning for gravemaskin, men erfaringen er at det på de riktige stedene, f.eks. på gyteplasser hvor grusen begynner å bli fast og med algebegroing er dette sannsynligvis en metode som fungerer. Det samme gjelder for områder hvor vi helst ikke bør kjøre med tyngre maskiner. De endelige resultatene vil komme i løpet av 2019.

Bjørn Otto Dønnum
Fagsjef miljø

Så gjør vi så når vi vasker vår elv...: