På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Videobrev fra Vamma 12-prosjektet

17.09.18

Status for Vamma 12-prosjektet september 2018. Bygg- og anleggsaktiviteten er nærmest ferdigstilt. Vi har sprengt 25 000 m3 med fast fjell og støpt over 35 000 m3 med betong. Nå går vi over i en ny fase hvor det installasjon og montasje av de elektromekaniske komponentene. Stafettpinnen er således overlevert fra bygg til det elektromekaniske teamet.

Prosjektet Vamma 12 går ut på å bygge et helt nytt kraftverk ved Vamma kraftverk i Glomma. Aggregatet utføres som en separatenhet i eget bygg på vestsiden av Glomma, og blir i realiteten en ny kraftstasjon, med felles dam med det eksisterende kraftverket. 

Vamma kraftverk er Norges største elvekraftverk og vil produsere 1 580 GWh når det nye Vamma 12 er ferdig våren 2019.

Se også tidligere videobrev (produsert av Hafslund):

Vamma 12 - status vår 2017

Vamma 12 - status sommeren 2016

Dronefilm juni 2016