På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Konsernledelsen i Hafslund E-CO er klar

16.08.18

Det nye konsernet Hafslund E-CO ble etablert 4. juli i år. Det nyoppnevnte styret i Hafslund E-CO AS ansatte Finn Bjørn Ruyter som konsernsjef. Nå er den nye konsernledelsen klar.

Konsernledelsen i Hafslund E-CO blir følgende med virkning fra 1. september:

Finn Bjørn Ruyter - Konsernsjef

Tore Olaf Rimmereid – Visekonsernsjef og Konserndirektør Strategi

Heidi Ulmo - Konserndirektør Økonomi og finans – Martin S. Lundby er konstituert mens Heidi Ulmo er i fødselspermisjon

Alf Inge Berget - Konserndirektør Produksjon og adm. dir. i E-CO Energi AS

Kristin Lian - Konserndirektør Nett og adm. dir. i Hafslund Nett AS.

Toril Benum - Konserndirektør Ny Energi

Siw Hellesen – Konserndirektør HR og Organisasjonsutvikling

Per Arne Torbjørnsdal – Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt

Anders Østby – Konserndirektør Kraftmarked

 

- Jeg er glad for å ha fått på plass en svært kompetent konsernledelse, med like mange konserndirektører fra vannkraftdelen som fra nettdelen av konsernet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

For mer informasjon, se hafslunde-co.no

Hafslund E-CO AS

Oslo, 16. august 2018

 

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, Hafslund E-CO AS, tlf. 911 38 199