På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Oslo bystyre har godkjent samling av eierskapet i Hafslund og E-CO Energi

20.06.18

Oslo kommune fremmet tidligere i år forslag om å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under et nytt felles morselskap som vil være 100 % eid av Oslo kommune. Forslaget ble vedtatt i Oslo bystyre den 20. juni 2018.

Det vises til børsmelding 20. mars 2018 hvor det ble annonsert at byrådet har fremmet forslag om å restrukturere Oslo kommune sitt eierskap i energisektoren ved å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under et nytt felles morselskap som vil være 100 % eid av Oslo kommune. Forslaget ble vedtatt i Oslo bystyre den 20. juni 2018.

Restruktureringen forutsetter nødvendige godkjenninger fra konsesjonsmyndighetene og forventes gjennomført innen utgangen av juli 2018.

Kontaktpersoner:

Morten Hansen

Konst. direktør for økonomi, finans og risikokontroll

908 28 577

Kjell Arne Hansen

Finanssjef

950 40 372