På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Positiv investeringsbeslutning for Tolga kraftverk

18.06.18

Styrene i E-CO Energi og de andre eierne i Opplandskraft har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Kraftverket vil gi 205 GWh ny kraft, som tilsvarer forbruket til vel 10 000 husstander.

E-CO Energi er største enkelteier i prosjektet med en eierandel i prosjektet på ca. 40 prosent.

– Nå som investeringsbeslutningene er på plass vil vi kunne starte bygging av Tolga kraftverk i løpet av relativt kort tid. Tolga kraftverk vil gi betydelig tilskudd av klimavennlig og fleksibel kraft, sier administrerende direktør i E-CO Energi, Tore Olaf Rimmereid.

Tolga kraftverk vil utnytte fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. Beregnet produksjon for det nye kraftverket er ca. 205 GWh. Tolga kraftverk er et godt prosjekt som har relativt god regulering på grunn av høyereliggende magasiner og dermed høy andel vinterproduksjon. Prosjektet vil bidra med relativt mye ny klimavennlig kraft med begrensede miljøulemper.

Kraftverket fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet i april 2017. Opplandskraft har etter det sendt planendringssøknad for å endre inntakskonstruksjonen. De omsøkte endringene vil innebære reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring, mindre anleggsstøy ved boliger og reduserte utbyggingskostnader sammenlignet med den opprinnelige løsningen.

- Entreprenør og leverandør av elektromekaniske arbeider er valgt og kontrakter sluttføres i disse dager. Sannsynligvis vil anleggsvirksomheten starte i august. Kraftverket vil etter planen stå ferdig høsten 2021, sier prosjektdirektør Egil Skøien.

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

909 92 515

Egil Skøien

Prosjektdirektør

901 24 620