På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Ta vare på det norske forspranget

25.04.18

2017 var et innholdsrikt år for E-CO Energi. Vi kjøpte Hafslunds vannkraftproduksjon, og økte med det produksjonskapasiteten med 30 prosent, og vi markerte selskapets 125-års jubileum. Vi benyttet jubileet til å se fremover og arrangerte derfor dialogkonferansen Generator 2017, der vi belyste hvordan Norge kan beholde det fortrinnet vannkraften gir oss også i fremtiden.

I fremtiden trenger vi en energikilde som er fornybar, rimelig, effektiv, klimavennlig og fleksibel. Vannkraften har alle disse egenskapene. Norge er i en unik posisjon med vår fornybare kraftproduksjon. Dette gir oss en stor mulighet til å bygge nye, grønne næringer med lave utslipp. Andre land betaler enorme omstillingskostnader for å få en fornybar kraftproduksjon. Vi har derfor et fortrinn som vanskelig kan kopieres. Dette kaller vi det norske forspranget.

For at vi skal utnytte forspranget vi har, er det tre utfordringer som må løses.

For det første må kraftproduksjonen bli enda mer kostnadseffektiv. Norsk vannkraft er svært konkurransedyktig i dag. Hvordan markedene utvikler seg de neste tiårene er usikkert. Kraftig økning i solenergi og utbredelse av batterier kan gi lavere priser på strøm.

For det andre må vi være en troverdig partner for det grønne skiftet i Europa. Når kontinentet skal øke sin fornybarandel skjer det først og fremst gjennom vind- og solenergi. Da trenger de i tillegg tilgang til vannkraftens særskilte fordel: regulerbar energi og effekt. Det kan Norge tilby. Vi kan være en muskel for energimarkedene i Nord-Europa.

For det tredje må vi utnytte samspillet mellom produksjon og grønt forbruk. Akkurat slik vannkraften fra 1900 og utover ga mulighet for industrialisering av store deler av landet, må vi i tiårene framover sikre at vi tiltrekker oss nye, grønne og energikrevende næringer.

Skal vi lykkes med dette må det politiske Norge, eierne i energisektoren og vi som selskaper jobbe sammen. Klarer vi det, ligger alt til rette for minst 125 nye år med energi som en av de viktigste bærebjelkene i norsk velstand.

Vi skal gjøre vårt. Den innovasjonskulturen som preget selskapets pionerer i de store utbyggingsprosjektene i ti-årene årene etter andre verdenskrig er fremdeles med oss i arbeidet med små og store forbedringer. E-CO Energi deltar for tiden i tre av de største vannkraftutbyggingene i Nord-Europa: Rosten, Vamma 12 og Nedre Otta, som vil åpne i henholdsvis 2018, 2019 og 2020.

Gjennom kjøpet av 90 prosent av Hafslunds vannkraftproduksjon i 2017 økte E-CO Energis produksjonskapasitet med 30 prosent. Jeg mener denne typen integreringsprosesser er riktig og helt nødvendig for at vi i Norge skal opprettholde konkurransekraften. Jeg håper og tror at vi vil se flere slike konsolideringer i tiden som kommer. Det har tatt E-CO Energi 125 år å utvikle 13 TWh produksjonskapasitet. Min spådom er at de neste 13 TWh vil ta betydelig kortere tid.

2017 var et godt driftsår med ingen alvorlige skader, høy tilgjengelighet på anleggene og en spennende integrasjonsprosess av driftsorganisasjonen i Nedre Glomma. Jeg takker de ansatte for innsatsen i et givende, men også krevende år

Tore Olaf Rimmereid
Administrerende direktør