På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Oslo kommune samler eierskapet i Hafslund og E-CO Energi

20.03.18

Oslo kommune har fremmet forslag om å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under et nytt felles morselskap som vil være 100 % eid av Oslo kommune. Den samlede virksomheten blir en betydelig aktør i den norske energibransjen som Norges nest største kraftprodusent med 13 TWh fornybar vannkraftproduksjon, og Norges største nettselskap med om lag 710 000 kunder.

Samlingen gjøres for å sikre kompetanse innen hele verdikjeden for produksjon og distribusjon av kraft og for å være best mulig posisjonert for de forventede endringene i energibransjen fremover. Det samlede konsernet har som mål å ta en sentral posisjon i den forventede konsolideringen i sektoren.

Styrene i Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS har aktivt deltatt i å utforme byrådets beslutningsgrunnlag. Oslo kommune vil utnevne et styre i det nye selskapet. Finn Bjørn Ruyter i Hafslund er tiltenkt jobben som konsernsjef.

Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS med datterselskaper vil fortsette sin virksomhet som i dag. All finansiering og gjeld vil videreføres i de respektive selskapene. Samlingen medfører ikke endringer i finansielle nøkkeltall for Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS.   

Samlingen av eierskapet forutsetter godkjenning i Oslo bystyre og nødvendige godkjenninger fra konsesjonsmyndighetene. Det er forventet at samlingen av eierskapet vil bli gjennomført i 2. kvartal 2018.

Oslo kommune har på sine websider publisert en melding med nærmere informasjon om den annonserte sammenslåingen. Informasjonen er å finne ved å følge linken: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/byradet/for-pressen/pressemeldinger/ 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

909 92 515

Morten Hansen

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

908 28 577

Kjell Arne Hansen

Finanssjef

950 40 372