På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Skånsom effektkjøring av kraftverk fullt mulig

16.03.18

Effektkjøring av norske vannkraftverk er både nødvendig og miljømessig forsvarlig, mener forskere fra SINTEF og Norsk institutt for naturforskning. Spørsmålet er hvor og hvordan det skal gjøres.

 


CEDREN har forsket på effektkjøring i flere år. Fra venstre: Atle Harby, Torbjørn Forseth og Tor Haakon Bakken. Foto: Aslak Øverås

Tirsdag inviterte CEDREN – forskningssenteret for miljødesign innen fornybar energi – til seminar om balansekraft, kabler og effektkjøring. 

– Nedbør og tilsig til norske kraftmagasiner kan variere med 20-30 prosent fra år til år. Samtidig vil andelen variabel kraftproduksjon fra sol og vind øke kraftig i Europa de kommende årene. Både kabler og effektkjøring er nødvendig for å utnytte ressursene best mulig på tvers av landegrensene, sa seniorforsker Atle Harby fra SINTEF.

CEDREN har utviklet gode verktøy for å kartlegge og redusere miljøproblemer ved effektkjøring. De har brukt både droner og undervannskameraer til å overvåke hva som skjer i elvene – blant annet på gyteplassene. Noen steder kan utjevning av elvebunnen hindre stranding av fisk når vannmengden brått reduseres.

– Vi vet godt hvordan elver responderer på effektkjøring. Vi har effektive metoder for å beskrive tilstand og effekten av tiltak. Det er fullt mulig å drive ansvarlig effektkjøring, ved kunnskapsbasert forvaltning, fastslo SINTEF-forsker Tor Haakon Bakken, som også er sentral i CEDREN.

E-CO Energi deltok i Cedren og hovedprosjektet var Envidorr-prosjektet i Aurland.

Les om saken hos Energi Norge

Se presentasjonene fra seminaret hos Cedren

Kilde: Energi Norge