På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Fra vann til velferd

13.12.17

13. desember er det på dagen 125 år siden Christianias Elektricitetsværk tente glødepæren i Oslos første elektriske gatelys. I den anledning har Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi skrevet en kronikk i Aftenposten om elektrisitetens betydning for byen, og om hva som må til for at vi i Norge skal utnytte det fortrinnet vi har med fornybar kraftproduksjon til å løse de utfordringer som ligger foran oss.

De første gatelysene på Karl Johans gate, sett fra Egertorget, med Stortinget til venstre, 1923. Foto: Oslo Byarkiv

På dagen i dag er det 125 år siden Christianias Elektricitetsværk tente glødepæren i Oslos første elektriske gatelys. Forbløffede byborgere trodde knapt det de var vitne til denne mørke desemberkvelden i 1892. Og lite visste de hvordan elektrisiteten skulle endre denne byen, og dette landet.

Glødepæren på Egertorget var ikke bare starten på en historie som gjør at Oslos innbyggere i dag eier Norges nest største produsent av fornybar energi, gjennom selskapet E-CO Energi. Den var også starten på 125 år med fremtidsrettede beslutninger og ambisjoner. Nå står vi foran beslutninger som vil forme de neste 125 årene av norsk energipolitikk. En analyse Thema Consulting har gjort for E-CO viser at Norge har et solid forsprang på resten av Europa i det grønne skiftet.

Da glødepæren ble tent på Egertorget ble målet raskt at Oslo skulle være selvforsynt med strøm. Fremsynte politikere så potensialet i vannkraften. Det første vannkraftverket ble åpnet allerede i 1900 på Hammeren i Maridalen. Det tok imidlertid ikke lang tid før man måtte se utover bygrensen for å finne vannressurser å bygge ut. Derfor gikk elektrisitetsverket i gang med å kjøpe rettigheter til strømproduksjon i Glomma, og senere i Gudbrandsdalen, Hallingdal og Aurland.

Byborgerne som opplevde mirakelet på Egertorget i 1892, befant seg i en av Europas fattige hovedsteder. Står du på Egertorget i dag, skuer du ut over hovedstanden i et av verdens rikeste og mest velfungerende land. En viktig grunn til dette er energi. Energi har vært nøkkelen til norsk industriutvikling og velferd, og vi har forvaltet energien på en måte som har kommet befolkningen til gode.

Vi i E-CO er stolte av at vi både bidrar med fornybar energi i Norden, og solide inntekter for Oslos befolkning. De siste 25 årene har selskapet tilført kommunekassen i Oslo nærmere 20 milliarder kroner, som er benyttet til bedre velferd for byens innbyggere. Også vertskommuner og staten nyter godt av vår virksomhet. E-CO er hvert år på listen over de ti største skattebetalerne i fastlands-Norge.

For 125 år siden handlet energipolitikken om å lyse opp gater og hjem, og å legge grunnlaget for industribygging over hele landet. De valgene vi tok rundt århundreskiftet gir oss imidlertid fordeler i det som vil prege energipolitikken i tiårene framover. Nå handler energipolitikken om hvordan vi omstiller til et lavutslippssamfunn.

Thema Consulting har på oppdrag fra E-CO gjort en analyse av hvordan energisektoren kan utvikle seg i årene framover. Den viktigste konklusjonen er at vannkraften gir Norge et forsprang på resten av Europa når energisektoren og økonomien skal omstilles. Tyskland har seks ganger så høye kostnader når de skal omstille sin energiforsyning. Vår strøm er allerede fornybar. Alt ligger til rette for at det grønne skiftet skal gi Norge ny styrke. For at vi skal utnytte forspranget vi har, er det tre utfordringer som må løses.

For det første må kraftproduksjonen bli enda mer kostnadseffektiv. Norsk vannkraft er svært konkurransedyktig i dag. Hvordan markedene utvikler seg de neste tiårene er usikkert. Kraftig økning i solenergi og utbredelse av batterier kan gi lavere priser på strøm.

For det andre må vi være en troverdig partner for det grønne skiftet i Europa. Når kontinentet skal øke sin fornybarandel skjer det først og fremst gjennom vind- og solenergi. Da trenger de i tillegg tilgang til vannkraftens særskilte fordel: regulerbar energi og effekt. Det kan Norge tilby. Vi kan være en muskel for energimarkedene i Nord-Europa.

For det tredje må vi utnytte samspillet mellom produksjon og grønt forbruk. Akkurat slik vannkraften fra 1900 og utover ga mulighet for industrialisering av store deler av landet, må vi i tiårene framover sikre at vi tiltrekker oss nye, grønne og energikrevende næringer.

Skal vi lykkes med dette må det politiske Norge, eierne i energisektoren og vi som selskaper jobbe sammen. Klarer vi det, ligger alt til rette for minst 125 nye år med energi som en av de viktigste bærebjelkene i norsk velstand.

Vi skal gjøre vårt. Den innovasjonskulturen som preget selskapets pionerer i de store utbyggingsprosjektene i ti-årene årene etter andre verdenskrig er fremdeles med oss i arbeidet med små og store forbedringer. E-CO deltar for tiden i tre av de største vannkraftutbyggingene i Nord-Europa: Rosten, Vamma 12 og Nedre Otta. Da E-CO Energi tidligere i år kjøpte 90 prosent av Hafslunds produksjon, ble hele Oslo kommunes kraftproduksjon samlet i ett selskap.

Nå er det ingen by i Europa som eier mer fornybar kraftproduksjon enn Oslo. Det setter selskapet og byen i en unik posisjon når vi skal møte de endringene som kommer. E-CO skal fortsette å omdanne vann til velferd.

 

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør, E-CO Energi

 

Kronikken sto i Aftenposten, 13. desember 2017