Vilkårsrevisjon Uste- og Hallingdalsvassdraget

17.10.17

Vi ynskjer dine synspunkt på innhaldet i revisjonsrapporten og forslag til endringar i vilkåra for løyvet for reguleringa av Uste- og Hallingdalsvassdraget. Kommentarfrist er 1. desember 2017.

NVE har bestemt at løyvet til regulering av Uste- og Hallingdalsvassdraget skal til vilkårsrevisjon. Løyvet er gjeve til Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering v/E-CO Energi AS.

I ein vilkårsrevisjon kan vilkåra for til dømes minstevassføring, magasinrestriksjonar og andre miljøtilhøve verte endra på av myndigheitene.

Ei arbeidsgruppe med representantar for Hol, Ål, Gol og Nes kommunar og FHR/E-CO har utarbeida ein revisjonsrapport.

Denne rapporten er no på høyring til 1. desember.

Vi ynskjer dine synspunkt på innhaldet i revisjonsrapporten og forslag til endringar i vilkåra for løyvet for reguleringa av Uste- og Hallingdalsvassdraget.

Revisjonsrapport Ustereguleringen med Hallingdalsvassdraget (pdf 3 Mb)

Vedlegg 1 a-d (pdf 2 Mb)

Vedlegg 2 Hydrologiske analyser og prognoser (pdf 1 Mb)

Vedlegg 3 Fotografier (pdf 6 Mb)

Vedlegg 4 a-h (pdf 28 Mb)

 

Send inn dine forslag 

Kommentarfrist er 1. desember 2017 

 

Presentasjon fra folkemøter:

Uste- og Hallingdalsreguleringen-folkemøte 21 nov 2017 Hagafoss

Uste- og Hallingdalsreguleringen-folkemøte 22 nov 2017 Gol

 

Kontakt:

For regulanten Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering

Konsesjonsprosess:
Halvor Kr. Halvorsen
Telefon: 24 11 65 11 eller 97 50 50 51
e-post: halvor.halvorsen@e-co.no

Miljøtiltak (fisk mv):
Bjørn Otto Dønnum
Telefon: 950 27 637
e-post: bjornotto.donnum@e-co.no

 

For vertskommunane og ålmenta i kommunane

Hol kommune
Kjell Mykkeltvedt
Telefon: 959 80 022
e-post: Kjell.Mykkeltvedt@hol.kommune.no 

Ål kommune
Tone Tveito Eidnes
Telefon: 911 58 604
e-post: tone.tveito-eidnes@aal.kommune.no

Gol kommune
Jørn Magne Forland
Telefon: 970 21 974
e-post: Jorn.Magne.Forland@gol.kommune.no

Nes kommune
Anders Halland
Telefon: 412 70 540
e-post: anders.halland@nes-bu.kommune.no