På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Endring av ansvarsområder i E-CO Energi

29.09.17

Per-Arne Torbjørnsdal blir direktør for strategi og kommunikasjon og Torill Berdal HR-direktør i E-CO Energi. E-COs eierskapsfunksjon flyttes til produksjonsdirektør Alf Inge Berget.

Per-Arne Torbjørnsdal tiltrådte 1. september stillingen som direktør for strategi og kommunikasjon. Han vil ha ansvaret for utvikling av selskapets strategi, forretningsutvikling og miljø. Ansvaret for IKT vil også overføres til denne nye enheten. Videre vil Torbjørnsdal ha ansvaret for kommunikasjon og arbeidet med myndighetskontakt og rammevilkår. Torbjørnsdal har vært ansatt i E-CO Energi siden 2002.

Informasjonssjef Per Storm-Mathisen rapporterer til Torbjørnsdal. Han vil i tillegg til kommunikasjon og informasjonssikkerhet, ha det operative ansvaret for myndighetskontakt.

Celine Setsaas rapporterer også til Torbjørnsdal. Hun blir leder av en ny enhet med ansvar for juss og administrasjon, der anskaffelser, arkiv og kontorstøtte inngår.

Torill Berdal fortsetter som HR-direktør, en stilling hun har hatt siden 2006.

Eierskapsfunksjonen er overført til Produksjonsdirektør Alf Inge Berget. Han vil ha ansvaret for verdiutvikling av eksisterende kraftposisjoner i heleide, deleide og felleseide selskaper. Berget har vært ansatt siden 2008. Eierskapsfunksjonen ivaretas som tidligere av Egil Skøien.

Knut Øygard rapporterer til Berget og blir leder av en ny enhet med ansvar for HMS og kvalitet.

Den nye organisasjonen trådte i kraft 1. september 2017. Eksisterende organisasjon skal samordnes med Hafslunds kraftproduksjonsvirksomhet, som ble kjøpt i august. De ansatte i Hafslund Produksjon vil i løpet av høsten 2017 ansettes i E-CO Energi gjennom en virksomhetsoverdragelse. Sammen med E-COs eksisterende kraftverk Solbergfoss vil denne virksomheten utgjøre kraftverksområde Glomma. Kraftverksjef for Glomma er foreløpig ubesatt.

 

Organisering fra 1. september 2017:

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid Administrerende direktør, E-CO Energi 24 11 69 10
909 92 515
Per-Arne Torbjørnsdal Direktør for strategi og kommunikasjon 24 11 69 20
916 08 196
Torill Berdal HR-direktør 24 11 65 90
952 24 373
Alf Inge Berget Produksjonsdirektør 24 11 65 30
909 88 887