På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Gunstig låneopptak for E-CO Energi

16.08.17

I forbindelse med kjøpet av aksjene i Hafslunds vannkraftproduksjon, har E-CO Energi Holding AS foretatt et låneopptak på NOK 2,8 milliarder kroner i det amerikanske kapitalmarkedet for Private Placements.

E-CO ENERGI HOLDING AS fortsetter å finansiere langsiktig virksomhet med lange løpetider til konkurransedyktige betingelser.

I forbindelse med kjøpet av aksjene i Hafslunds vannkraftproduksjon, foretok E-CO Energi Holding AS et låneopptak på NOK 2,8 milliarder kroner i det amerikanske kapitalmarkedet for Private Placements.

Løpetid og volum fordeler seg som følger;
 7 år - MNOK 290
10 år - MNOK 910
12 år  - MNOK 723
15 år - MNOK 848

Selskapet er godt tilfreds med nok en vellykket transaksjon i et lånemarked som over tid har vært både
kostnadseffektivt og tilgjengelig for den type kreditt E-CO representerer.

Kontakt:

Stine Rolstad Brenna, direktør for økonomi, finans og risikokontroll, mob. 928 03 456