På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Folkemøte om Uste- og Hallingdalsreguleringene

13.06.17

E-CO Energi vil på vegne av Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering (FHR) invitere til folkemøte om Uste- og Hallingdalsreguleringene torsdag 29. juni kl. 19-21 i kommunestyresalen i Gol kommunehus, Gamlevegen 4.

Møtet gjennomføres i samarbeid med Gol, Nes og Flå kommuner i forbindelse med vilkårsrevisjon for reguleringene.

Hensikten med møtet er å gi allmennheten mulighet til å komme med innspill for å bøte på skader og ulemper av samfunnsmessig betydning av Uste- og Hallingdalsreguler-ingene i Gol, Nes og Flå kommuner.

 

Kontakt:

Halvor Kr. Halvorsen, fagsjef forretningsutvikling, 975 05 051.