På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Sein oppfylling av magasiner i fjellet i Hallingdal

09.05.17

Pressemelding 04/17

E-CO Energi forventer at vannmagasinene i fjellene i Hallingdal vil bli senere fylt opp enn vanlig. Det er mindre snø enn normalt i fjellet og oppfyllingen vil derfor i større grad enn vanlig være avhengig av nedbøren fremover.

- Det er mindre snø enn normalt i alle fjellområder i Hallingdal, med unntak av Ustevassdraget, der det er tilnærmet normalt med snø. Snømengden er ca. halvparten av hva den var i fjor, sier Oddmund Brevik, vassdragsteknisk ansvarlig i E-CO Energi.

Det er uklart når magasinene vil være fylt opp igjen. Det vil variere fra magasin til magasin, og er helt avhengig av de nedbørsmengdene som kommer.

Mindre flomrisiko

- Vi vurderer også at det er noe mindre risiko for flom fordi det er god plass til å ta imot vann i magasinene og det forventes mindre smeltevann enn normalt. Som alltid vil det likevel kunne oppstå lokale flommer dersom det kommer mye nedbør, sier Brevik.

Se også NVEs vårflomanalyse: www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/

Kontakt:

Per Storm-Mathisen  Informasjonssjef  982 55 406 
Oddmund Brevik Vassdragsteknisk ansvarlig  47 63 49 01