På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO Energi kjøper Hafslunds vannkraftproduksjon

26.04.17

Pressmelding 03/17

Oslo kommune har i dag offentliggjort en betydelig omstrukturering av kommunens eierskap i energisektoren. Som ledd i dette kommer E-CO Energi Holding til å erverve 90 prosent av aksjene i Hafslund ASA etter at annen virksomhet enn produksjon av vannkraft er skilt ut av dette selskapet. En slik overtakelse betyr at E-CO Energis produksjon øker fra 10 til ca. 13 TWh.

Kykkelsrud kraftverk. Foto: Creative Commons - PeltonMan

E-CO Energi vil kjøpe 90 prosent og Fortum 10 prosent av Hafslunds vannkraftproduksjon basert på en avtalt virksomhetsverdi på gjeld- og kontantfri basis (enterprise value) på 7 750 millioner kroner.

- Denne omstruktureringen passer E-CO Energi forretningsmessig, strategisk og industrielt. E-CO Energi har en uttalt vekststrategi, og en overtakelse av Hafslunds vannkraftproduksjon vil styrke vår posisjon som Norges nest største kraftprodusent, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

Hafslunds vannkraftverk passer meget godt inn i E-CO Energis kraftverksportefølje. E-CO er allerede største kraftverkseier i Glomma- og Lågenvassdraget. E-CO Energi vil søke å samordne vannkraftproduksjonen i Hafslund med E-CO Energis nåværende virksomhet.

E-CO Energi Holding AS er 100 prosent eid av Oslo kommune. Det vises for øvrig til melding fra Oslo kommune.

Kontaktpersoner:  

Tore Olaf Rimmereid Administrerende direktør 24 11 69 10 / 909 92 515
 
Stine Rolstad Brenna   Direktør for økonomi, finans og
  risikokontroll
928 03 456
 
Per Storm-Mathisen
 
Informasjonssjef
 
982 55 406
 E-CO Energier et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.