På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Konsesjon til Tolga kraftverk

21.04.17

Regjeringen har i Kongen i statsråd i dag gitt konsesjon til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Kraftverket vil gi vel 190 GWh ny kraft, som tilsvarer forbruket til vel 9 500 husstander.

 

– Vi er tilfreds med denne konsesjonen. Tolga kraftverk er et godt prosjekt som gir god vinterproduksjon og relativt mye ny klimavennlig kraft med begrensede ulemper. Det er positivt at Olje- og energidepartementet har gitt tillatelse til utløp nedstrøms Eidsfossen, men vi hadde håpet at våre forslag til minstevannføring hadde blitt fulgt, sier daglig leder i Opplandskraft, Egil Skøien.

Tolga kraftverk vil utnytte fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. Beregnet produksjon for det nye kraftverket er i overkant av 190 GWh, hvorav om lag halvparten er vinterproduksjon.

- Nå vil nå gå grundigere gjennom vilkårene for konsesjonen for å vurdere prosessen videre, sier Egil Skøien.

Kontaktperson:

Egil Skøien, Daglig leder Opplandskraft, 24 11 65 80 / 901 24 620Opplandskraft DA er eid av Oslo Lysverker AS (E-CO Energi), Eidsiva Vannkraft AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (Akershus Energi) og Oppland Energi AS, hver med 25 % andel. Selskapet eier 6 heleide kraftverk og 2 deleide kraftverk (Øvre Otta) med en samlet årlig produksjon på ca. 3100 GWh.