På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Ny kredittfasilitet på 1,5 milliarder kroner

08.07.16

Pressemelding 03/16

E-CO Energi AS har signert en ny 5+1+1-årig kredittfasilitet på 1,5 milliarder kroner

Avtalen erstatter E-COs eksisterende fasilitet på 1,5 milliarder kroner datert 11. juli 2011. Den nye fasiliteten er tiltenkt generelle selskapsformål.

 

DNB og SEB har hatt rollene som koordinatorer og «Bookrunners». DNB har hatt rollen som tilrettelegger, «Facility Agent». I tillegg er Barclays Bank, Svenska Handelsbanken AB (publ) og Swedbank AB (publ) med som «Mandated Lead Arrangers».

Kontaktperson:

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456