Kraftprodusenter: Tapte på høye strømpriser

04.02.03

Tall fra tre større norske strømprodusenter viser at selskapene tapte på den store økningen i strømprisene i desember. For mens strømmen ble solgt til forhåndsavtalte priser, ble skatten beregnet med utgangspunkt i den skyhøye spotprisen, skriver Aftenposten.

Oslo
Dato: 04.02.2003
Nummer: 01/03

 

Det samlede resultatet etter skatt for de tre kraftselskapene BKK, Lyse og E-CO ble redusert med 83,5 millioner kroner i desember 2002 sammenlignet med desember 2001. De tre selskapene er blant de største produsentene i Norge.

 

- Det er en direkte feiloppfatning at vi skor oss godt på høye strømpriser. På grunn av tørt vær har det vært mindre kraft å selge. I tillegg ble en stor del av produksjonen solgt til forhåndsavtalte priser og ikke til spotpris, sier Hans Erik Horn, adm. direktør i E-CO Energi.

 

Gjennomsnittlig spotpris økte fra ca 19 øre pr. KWh i desember 2001 til 54,4 øre pr. KWh i desember 2002. For samme periode ble produksjonen redusert med 22 prosent.  

 

De tre kraftselskapene selger en betydelig andel av produksjonen til forhåndsavtalt pris. Det vil si til priser som er avtalt med kjøper, og som er uavhengig av kortsiktige svingninger på kraftbørsen.  

 

For de tre kraftselskapene betydde prishoppet i desember en faktisk omsetningsnedgang på 12,2 millioner kroner. Ettersom inntektsskatten ble redusert med 3,4 og grunnrenteskatten økte med 74,7 millioner ga omsetningsnedgangen et samlet økt skattetrykk på 71,3 millioner. Nettoresultatet viste følgelig en nedgang på 83,5 millioner kroner.

 

- Det ligger en betydelig skjevhet i skattesystemet. At både grunnrenteskatt og eiendomsskatt baseres på en spotpris som for mange produsenter avviker betydelig fra reell oppnådd pris, slår sterkt negativt ut i slike perioder som vi nå har vært igjennom, sier Horn.

 

Av de nordiske landene er det bare i Norge at de el-relaterte skattene stiger med spotprisen.

 

- Skattesystemet i Norge er ulogisk. Høye spotpriser er et signal om at det bør investeres mer i produksjons- og overføringsanlegg. Samtidig havner altså kraftselskapene i en situasjon der det blir mindre igjen til nye investeringer, sier Horn.

 

 

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Partner er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap som satser nasjonalt og internasjonalt. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (59,53 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent).

 

Kontaktpersoner:
Hans Erik Horn
Adm. direktør
24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal
Informasjondirektør
24 11 69 20 / 916 08 196