Lederskifte i E-CO Partner

26.03.03

Styret i E-CO Partner har konstituert Per Morten Torvildsen som adm. direktør i E-CO Partner. Han etterfølger Birger Hestnes som slutter i henhold til avtale. Selskapet har de siste år ekspandert, men er nå over i en ny fase. Hestnes vil fortsatt utføre enkelte oppgaver for selskapet.

Oslo
Dato: 26.03.2003
Nummer: 02/03

 

Per Morten Torvildsen er 41 år og har arbeidet som adm. direktør i Oslo Energi Tele, senere Tele Danmark Internordia frem til han ble ansatt i E-CO Energi som direktør for forretningsutvikling i 2002. Hans hovedfokus vil være å gjøre E-CO Partner til et lønnsomt og interessant selskap for kunder, medarbeidere og eiere.

 

E-CO Partner er ett av Norges fremste kompetansemiljøer innen energi. Med basis innen elektro og fjernvarme har selskapet ekspandert til også å omfatte VVS, gass og energibruk. Selskapet er representert i Oslo og Stavanger, men utfører oppdrag både i Norge og utlandet. Eierskapet er fordelt med 58% fra E-CO Energi og 42% fra det danske konsulentselskapet Carl Bro AS. Omsetningen siste år var på 76 MNOK. Eierne har tro på utviklingen i selskapet.

 

 

 

Kontaktpersoner:
Hans Erik Horn
Styreleder i E-CO Partner as
24 11 69 10
hanserik.horn@e-co.no

 

Per Morten Torvildsen
Konst. adm. direktør E-CO Partner as
24 11 69 02
permorten.torvildsen@e-co.no