På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Reis fornybart – ta toget

Så godt som alle tog i Norge går på fornybar, utslippsfri elektrisitet. E-CO Energi bruker bare to uker på å produsere nok ren energi til å drive alle tog i Norge - i et helt år.

100 prosent av E-COs produksjon er fornybar vannkraft, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Livsløpsanalyser (LCA) viser at utslipp fra norsk vannkraft er den desidert mest klimavennlige måten å produsere elektrisitet på. Les mer om dette på http://www.e-co.no/Norsk/Forside/Miljo/CO2-regnskap/.

Når du tar toget reiser du fornybart. Drøyt 80 prosent av togtrafikken i Norge går med elektriske tog. Hvert år forbruker norske tog ca. 500 GWh elektrisk energi. All energi til tog i Norge er levert med opprinnelsesgaranti som stadfester at energien er produsert i vannkraftverk.[1] 

E-COs årsproduksjon er om lag 13 000 GWh. Det betyr at det tar oss ca. to uker å produsere nok ren, utslippsfri energi til å drive alle tog i Norge i ett år.


[1]
https://www.banenor.no/Om-oss/arkiv-jernbaneverket/Arsmeldinger-og-rapportar-fra-Jernbaneverket/Miljorapportering/miljorapport-2016/energiforbruk-togtrafikk/