På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Reis fornybart – ta toget

22.10.15

Så godt som alle tog i Norge går på fornybar, utslippsfri elektrisitet. E-CO Energi bruker bare 18 dager på å produsere nok ren energi til å drive alle tog i Norge - i et helt år.

100 prosent av E-COs produksjon er fornybar vannkraft, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Livsløpsanalyser (LCA) viser at utslipp fra norsk vannkraft er den desidert mest klimavennlige måten å produsere elektrisitet på. Les mer om dette på http://www.e-co.no/Norsk/Forside/Miljo/CO2-regnskap/.

Når du tar toget reiser du fornybart. Drøyt 80 prosent av togtrafikken i Norge går med elektriske tog. Hvert år forbruker norske tog ca. 500GWh elektrisk energi. All energi til tog i Norge er levert med opprinnelsesgaranti som stadfester at energien er produsert i vannkraftverk.[1] 

E-COs årsproduksjon er om lag 10 000 GWh. Det betyr at det tar oss ca. 18 dager å produsere nok ren, utslippsfri energi til å drive alle tog i Norge.


[1]
http://www.jernbaneverket.no/Jernbanen/Miljo/Miljopavirkning/Energiforbruk/