På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Prøvefiske i Holsfjorden

18.09.15

Det ble i september prøvefisket i Holsfjorden. Det ble også prøvefisket i flere bekker. Foreløpige resultater er gode.

10.-12. september ble det prøvefisket i Holsfjorden. Det er seks år siden sist gang. I Holsfjorden selges det fiskekort, og det er et aktivt sportsfiske der i tillegg til garnfiske. Med sin sentrale beliggenhet er det et magasin som det er knyttet stor interesse til.

Firmaet Naturpartner fra Skien ble engasjert til å gjennomføre prøvefisket og har i tillegg kartlagt to gytebekker som renner inn i fjorden ned mot Hagafoss samt bekken ved Djupedal (Storåne). Det ble påvist naturlig rekruttering i alle bekkene! Det er første gang på veldig lenge.

I Holsfjorden er det røye og ørret. Det er også ørekyte i innsjøen som jeger- og fiskerforeningen aktivt holder nede med rusefiske. Fangstene ble dominert av ørret (som forventet) og de minste garna fanget spesielt godt. Største fisk var en ørret på 1580 gram.

En rapport med anbefalinger om tiltak og utsettinger kommer i løpet vinteren 2016.

Bjørn Otto Dønnum
Fagsjef miljøi E-CO EnergiKontakt miljøspørsmål

Miljøkoordinator
Bjørn Otto Dønnum

T. 24 11 69 22
M. 950 27 637
bjornotto.donnum@e-co.no