På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

NorthConnect har fått tillatelse til å bygge landanlegg i Skottland

28.08.15

Kabelprosjektet NorthConnect nådde torsdag 27. august en viktig milepæl, da tillatelse for å bygge nødvendige landanlegg for tilknytning i Skottland ble gitt av Aberdeenshire Council.

NorthConnect planlegger en likestrømsforbindelse på 1400 MW mellom Simadalen i Norge og Peterhead i Skottland. Landanleggene som det nå er gitt tillatelse til å bygge er påkrevet for å koble likestrømsforbindelsen til strømnettet i Skottland. I Norge er det planlagt tilkobling til sentralnettet i Sima, som er et godt egnet tilknytningspunkt. Sima er et av de sterkeste punktene i det norske sentralnettet.

NorthConnect kan komme i drift i 2022.

- Denne tillatelsen fra Aberdeenshire Council er en viktig milepel i utviklingen av NorthConnect-prosjektet, og vi er meget tilfreds med tillatelsen fra skotske myndigheter. Prosjekt vil være gunstig for næringsliv, sysselsetting og forsyningssikkerhet i Norge og Skottland, og bidra til utvikling av mer fornybar energi som vil gi lavere klimagassutslipp, sier styreleder i NorthConnect, Odd Øygarden.

Han understreker at det er avgjørende at den norske regjeringen holder sitt løfte om å endre energiloven og fjerne eierbegrensningene på utenlandsforbindelser, som ble gitt i Sundvollen-erklæringen.

- Den nordiske overskuddssituasjonen kombinert med behovet for fleksibel kraft i omleggingen av Storbritannias kraftforsyning til et lavkarbonsystem, vil gjøre det nødvendig med flere utenlandsforbindelser fra Norge. NorthConnect-prosjektet har sterk støtte på britisk side, men en reversering av den norske energiloven er en forutsetning for å utvikle NorthConnect som planlagt, påpeker Øygarden.

Fakta om NorthConnect

1. NorthConnect er et Joint Venture som ble etablert i februar 2011, og partnerne er Vattenfall, Agder Energi,  E-CO Energi og Lyse Produksjon.

2. Landingspunkter for kabel, omformerstasjonene og forbindelser til de nasjonale nett er i Simadalen, Eidfjord øst for Bergen i Norge og Peterhead i Skottland.

3. Valgte trasé er 650 km lang.

4. Kabelen vil få en kapasitet på 1400 MW.

Mediekontakter:

Dagligleder NorthConnect Tommy Løvstad, telefon 97 17 78 45 Epost:Tommy.Løvstad@northconnect.no

Styreleder NorthConnect Odd Øygarden, telefon 92 01 45 15
Epost: Odd.Oygarden@e-co.no


Kontakt NorthConnect

Odd Øygarden
Direktør, E-CO Energi
odd.oygarden@e-co.no  

Tlf. 24 11 65 10
Mob. 920 14 515