På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO Energi – høy produksjon i første kvartal

12.05.15

Pressemelding 04/15

E-CO fikk et resultat etter skatter på 305 millioner kroner i første kvartal 2015 mot 285 millioner kroner i fjor. Realisert salgspris ble lavere enn i fjor, men høyere produksjon mer enn oppveide for prisnedgangen. Prissikring ga et positivt bidrag som medførte at salgsprisen var 13 prosent høyere enn områdeprisen i Sør-Norge.

- Vi må si oss tilfreds med resultatet. Lave priser ble langt på vei kompensert ved at produksjonen endte godt over normalen for kvartalet. Den høye produksjon skyldes blant annet god drift med full tilgjengelighet på alle kraftverkene, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

Kraftprisene var lave i første kvartal 2015 på grunn av en svært mild vinter, et godt tilsig, økende produksjon fra fornybare kilder og fortsatt lave priser på fossile brensler og CO2-kvoter. Gjennomsnittlig systempris ble 24,6 øre per kWh i første kvartal 2015 mot 25,2 øre per kWh i fjor. Områdeprisen i Sør-Norge ble 23,8 øre mot 24,7 øre i første kvartal 2014. Terminprisene for resten av 2015 og for neste år falt med to til fire øre i løpet av kvartalet.

Driftsinntektene i første kvartal 2015 ble 954 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 29 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes høyere kraftproduksjon sammenlignet med første kvartal i 2014. Gjennomsnittlig salgspris i kvartalet ble 27 øre per kWh, som er 3 øre lavere enn i fjor. Prissikring medførte at konsernet oppnådde en salgspris som var 13 prosent høyere enn områdeprisen i Sør-Norge.

Driftskostnadene ble 296 millioner kroner, som er på nivå med fjoråret. Driftsresultatet økte med 5 prosent, fra 626 millioner kroner i fjor til 658 i inneværende år.

Resultat etter skatt ble 305 millioner kroner i første kvartal i år mot 285 millioner kroner i fjor, som tilsvarer en økning på 7 prosent.

Konsernets kraftproduksjon var 3 508 GWh i første kvartal i år. I tilsvarende periode i 2014 var kraftproduksjonen 3 105 GWh.

Investeringene i første kvartal ble på 62 millioner kroner mot 24 millioner kroner i fjor. Det største pågående investeringsprosjektet er Rosten kraftverk i Gudbrandsdalen, som startet i fjor høst. E-CO Energis eierandel er 44 prosent.

Forutsatt normale nedbørsforhold resten av året forventer E-CO Energi at kraftproduksjonen for hele året vil bli høyere enn normalproduksjonen.

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. kvartal 2015

1. kvartal 2014

2014

Driftsinntekter

954

925

2 863

Driftskostnader

(296)

(299)

(1 165)

Driftsresultat

658

626

1 698 

Resultat før skatter

600

557

1 491

Resultat etter skatter

305

285

713

Egenkapital

6 368

6 375

6 063

Gjeld og egenkapital

16 846

17 027

16 064

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373