På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Vinterstøinger – Aurlandselva

14.04.15

Sjekk video av 250 vinterstøinger på vei opp Aurlandselva. Fiskene ser ut til å være i god form. Vi får håpe fisken får en god vinter i elva, og finner mye mat ute i Sognefjorden når de returnerer dit en gang i mai.

Etter at sjøørreten har gytt, perioden oktober-desember er det normale i Aurlandselva, er det mange fisk som står i elva hele vinteren. Disse fiskene går ut i sjøen når vårflommen kommer i mai. Det kan stå mye fisk i elva hele vinteren, og selv på lav vannstand er de vanskelig å få øye på. 

I mars i år var det tid for å legge ut øyerogn av laks og sjøørret i elva, og i den forbindelse var Ulrich Pulg fra LFI UNI Miljø ute i elva i tørrdrakt for å bistå med dette arbeidet. I en av hølene i elven kom han over en stim med ca. 250 sjøørret som han filmet. Fiskene ser ut til å være i godt hold, og det er ikke noen skader eller soppangrep av betydning. Vi får håpe fisken får en god vinter i elva, og finner mye mat ute i Sognefjorden når de returnerer dit en gang i mai. Så kan de vokse seg enda større før neste fiskesesong.

Bjørn Otto Dønnum
Fagsjef miljø