På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Uvanlig høy vannføring i Aurlandsfjella

23.03.15

Det foregår tilsyn av oveføringstunnel Furdøla-Vetlebotn i Aurlandsfjella. Det medfører at tilsig til bekkeinntakene i overføringstunnelen vil følge naturlig elveleie. Arbeidet vil starte før påske og pågå til ca. 10. mai.

Snøsmelting eller nedbør i form av regn kan medføre økt vannføring i elveleier og vatn i følgende områder:

  • Elveleie fra inntak Furdøla/Leita til Furdøla/Midjelvi videre ned til Vassbygdvatn
  • Elveleie fra inntak Nordalen til Kleåelvi/Midjelvi videre ned til Vassbygdvatn
  • Elveleie fra inntak Langedøla til Aurdalsvatn som igjen kan medføre overvann på Aurdalsvatn
  • Elveleie fra inntak Grøna og videre ned hovedelv til Aurdalsvatn
  • Elveleie fra Kjel til Kleåelvi/Midjelvi til Vassbygdvatn
  • Elveleie fra tverrslag Frilidalen til Aurdalsvatn

Dette kan medføre åpne elveleier, farlige snøbruer eller overvann. Det kan medføre en fare for allmenheten å bevege seg i disse områder. I hytte- og rekrasjonsområder, og der det kan være ekstra stor risiko, vil det fortløpende bli vurdert oppsetting av sikringstiltak som gjerde og skilt.

Vi ber folk om å respektere skilt og holde seg unna avsperrede områder.

 

Kart over området: Områder ved Østerbø der en bør være spesielt oppmerksom:
Trykk på kartene for å få frem større versjoner

Kontakt:

Vidar Haugeplass, mob. 90883024, vidar.haugeplass@e-co.no.