På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Tillatelse til bygging av kraftledning Rosten - Vågåmo

16.03.15

Oppland Energi AS har fått tillatelse til bygging av 132 kV kraftledning mellom Rosten og Vågåmo. Rosten kraftverk bidrar til å realisere ny fornybar kraftproduksjon og styrke kraftforsyningssikkerheten.

Oppland Energi AS fikk fredag 13. mars tillatelse av Olje- og energidepartementet til å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Rosten og Vågåmo i Sel og Vågå kommuner etter traséalternativ 2 over Tordkampen.

- Vi er tilfreds med å ha fått tillatelse til å bygge kraftlinjen Rosten - Vågåmo. Trasévalget i tillatelsen er det korteste alternativet og i samsvar med Oppland Energis søknad, sier daglig leder i Oppland Energi Egil Skøien.

Rosten kraftverk er under bygging og ledningen er nødvendig for å knytte kraftverket til nettet. Rosten kraftverk bidrar til å realisere ny fornybar kraftproduksjon og styrke kraftforsyningssikkerheten.

Les hele vedtaket fra Olje- og energidepartementet

Kontaktperson:

Egil Skøien, daglig leder Oppland Energi, 24 11 65 80 / 901 24 620.

Oppland Energi AS eies med 61 prosent av E-CO Energi AS og 39 prosent av Eidsiva Vannkraft AS. Selskapet eier ni kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget og er i tillegg deleier i Opplandskraft DA og Storbrofoss kraftanlegg DA. Årlig kraftproduksjon er ca. 2 100 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 105 000 husstander.