På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Utplanting av øyerogn i Aurland

09.03.15

E-CO Energi har gjennomført første runde med utplanting av rogn i Aurlandsvassdraget. Arbeidet har gått meget bra.

I fjor høst ble det lagt inn ca 140 000 befruktet rogn (90 000 lakserogn, resten sjøørret) på fiskeanlegget i Aurland. Det har vært lav dødelighet på rognen denne vinteren, og i månedsskiftet februar-mars var utviklingen kommet så langt at eggene hadde nådd øyerognstadiet. Da er de klare for å bli satt ut i elvene, og i samarbeid med LFI-UNI Miljø i Bergen ble det satt ut 102 000 øyerogn på forskjellige steder. Sjøørretrognen ble plasser ut i sideløpene, mens lakserogn ble fordelt på flere steder i hovedvassdraget, også oppstrøms Sitjandefossen.

Resten av rogna settes ut i slutten av mars når denne er klar for utplanting.

Arbeidet gikk ifølge Ulrich Pulg ved LFI-UNI Miljø meget bra, takket være super innsats fra alle som jobber med anlegget. Samarbeidet med Torkjell Grimelid fra anlegget i Lærdal fungerer også veldig bra.

Etter flommen den 29. oktober i fjor har vi kartlagt elvene og sett på endringer i habitat. Det viser seg at endringene stort sett er til det bedre. Ulrich mener derfor det er gode forhold for høy overlevelse for den rognen som nå ble lagt ut.

Bjørn Otto Dønnum
Miljøkoordinator, E-CO Energi AS

 

Bilder:


Utplanting av rogn. Ulrich Pulg i dykkerdrakt, mens Torkjell Grimelid står klar med øyerogn. Foto: Sebastian Stranzl, LFI-UNI Miljø.


Øyerogn som er plassert ut i grusen. Foto: Ulrich Pulg, LFI-UNI Miljø.


Klargjøring av rogn. Torkjell Grimelid følger med mens Bjørn Marius Vigdal fordeler rogn. Foto: Sebastian Stranzl, LFI-UNI Miljø.