På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Juridisk rådgiver - Oslo

09.01.19

Er du jurist med engasjement for fornybar energi? Er du strukturert og har god gjennomføringsevne? Identifiserer du deg med våre kjerneverdier åpen, ansvarlig og nyskapende? Da kan dette være jobben for deg.

E-CO Energi inngår i Norges største integrerte kraftkonsern Hafslund E-CO. Konsernet er i en spennende vekst- og utviklingsperiode og har som ambisjon å være landets fremste kompetansemiljø innen fornybar energi, kraftforsyning og elektrifisering. Er du jurist med engasjement for fornybar energi? Er du strukturert og har god gjennomføringsevne? Identifiserer du deg med våre kjerneverdier Åpen, Ansvarlig og Nyskapende? Da kan dette være jobben for deg.

Som Juridisk rådgiver skal du gjennom juridisk bistand bidra til god virksomhetsstyring, effektiv drift og strategiske mål i E-CO Energi. Du evner å samarbeide på tvers av avdelinger, fag og geografi (Aurland, Hallingdal, Glomma og Oslo). Som intern, juridisk ressurs er du tillitvekkende og fremstår med faglig tyngde.

Stillingen rapporterer til direktør for jus og kommunikasjon.

 

Arbeidsoppgaver:

 • yte juridisk bistand innen relevante rettsområder
 • delta i utforming og oppfølging av selskapets styringssystem
 • vareta selskapsstyring og styresekretariat
 • samarbeide med E-COs anskaffelses-team
 • representere E-CO i eksterne fora i næringen
 • delta i utviklingsaktiviteter og prosjekter med juridisk kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • master i rettsvitenskap eller tilsvarende
 • erfaring fra offentlig eller privat sektor
 • erfaring fra minst 1 av følgende relevante rettsområder: kontraktsrett, anskaffelser, vassdrag- og energirett, selskapsrett, fast eiendom, compliance
  Arbeidssted: C. J. Hambros plass 2C

Personlige egenskaper

 • utfører og gjennomfører oppgaver med engasjement, utholdenhet og kvalitet
 • relasjonsbygger med gode samarbeidsevner som trives i tverrfaglige team
 • strukturert, resultatorientert og med god kommersiell forståelse
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester. Søknadsfrist: 27. januar 2019.

Søk på stillingen 

Kontaktinformasjon:

Celine Setsaas, direktør for Jus og kommunikasjon, tel. 966 21 699.

 

E-CO Energi er Norges nest største kraftprodusent med kraftverk i Aurland, Hallingdal, innlandet og Østfold. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Med en årlig middelproduksjon på ca. 13 TWh produserer E-CO Energi fornybar kraft tilsvarende energiforbruket til 650 000 husstander. E-CO Energi er en del av konsernet Hafslund E-CO.

Hafslund E-CO er et integrert kraftkonsern eid 100 prosent av Oslo kommune. Hovedvirksomheten er i datterselskapene E-CO Energi og Hafslund Nett. Gjennom produksjon av vannkraft og økt elektrifisering bidrar virksomheten til et renere miljø lokalt og et bedre globalt klima. Nytenkning, kompetanse og utviklingsmuligheter gjør Hafslund E-CO til en spennende arbeidsplass.