På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Meget gledelige gytefisktall i Aurland

02.12.14

Resultatene fra høstens gytefisktellinger i Aurlandselva er meget gode. Både for blenkjer og gytemoden sjøørret er det en klar økning fra i fjor. Sammenliknet med 2009 er det en tredobling.

Gytefisktelling i Aurland viser meget god utvikling for bestanden av gytefisk

Siden 2009 har LFI UNI Miljø snorklet i elven for å telle gytefisk. I tillegg til å telle gytefisk er dette en meget god måte og lære seg hvordan elvebunnen er bygd opp og hvor det kan være gode oppvekstområder og gyteplasser for laks og sjøørret.

Første tellerunde i år viste ca. 60 fisk ved de nye gyteplassene som er anlagt ved utløpet av Vassbygdvannet. Det er oppløftende.

Det var oppløftende å se så mye gytefisk i elva. Det er spesielt gledelig å se så mange fisk over 4 kg (ca 530 fisk), sier Bjørn Otto Dønnum, miljøkoordinator i E-CO Energi.

Status når alt var telt opp og systematisert viste at det er mer gytefisk enn på mange år. Tett oppunder 2000 gytemodne sjøørret ble talt, og dette er et minimumsestimat på antall fisk på den laks- og sjøørretførende delen. Økningen i antall gytefisk er fordelt over hele spekteret, fra svær fisk over 6 kg til fisk mellom 1-2 kg.

- For at elven skal oppleve en slik oppgang må det ha vært bra sjøoverlevelse og fisken må få lov til å bli eldre. Aurland Elveiegarlag og sportsfiskerne i Aurlandselva har fokusert mye på gjenutsetting av sjøørret, og det er ingen tvil om at det har mye å si for utviklingen i bestanden. Den type forvaltning, sammen med de tiltakene som E-CO Energi gjennomfører drar sammen i riktig retning, forklarer Dønnum.

For laksen i Aurlandselva er situasjonen ikke like oppløftende. Gytebestanden er sårbar, og vi baserer oss på å bruke villfanget laks som er foret opp til stamfisk som basis for befruktet rogn som skal plantes ut i vassdraget.

- Vi startet ved utløpet av Vassbygdvannet, og ikke mange sekundene hadde gått før den første «dronningen» viste seg; en sjøørret hunn på 4-5 kg, sier Bjørn Otto Dønnum, miljøkoordinator i E-CO Energi. Foto: U. Pulg, LFI UNI Miljø.