E-CO Partner til skifteretten etter langvarig forsøk på å redde selskapet

11.04.03

Styret i ingeniørselskapet E-CO Partner med 85 ansatte leverer kl. 10.00 i dag konkursbegjæring til Oslo skifterett. E-CO Partner er eiet med 58 % av E-CO Energi og med 42 % av det danskeide selskapet Carl Bro Sverige AB.

Oslo
Dato: 11.04.2003
Nummer: 06/03

- E-CO Energi finner denne situasjonen overraskende, unødvendig og sterkt beklagelig. Det var etter vår mening mulig å sikre selskapets fremtid ved en kapitaltilførsel fra aksjonærene, men med negativt flertall blokkerte danskeide Carl Bro for en slik løsning, sier Hans Erik Horn, styreleder i E-CO Partner og administrerende direktør i E-CO Energi.

E-CO Partner har negativ likviditet og negativ egenkapital. Forut for denne akutte situasjonen har den største aksjonæren E-CO Energi over en periode arbeidet sammen med de ansatte og deres representanter for å sikre selskapets fremtid. E-CO Energi og de ansatte kom blant annet til enighet om frivillige lønnskutt (5 % for ansatte, 10 % for ledere), frafall av lønnsoppgjør i mai og gjennomgang av pensjonsordninger.  

Med denne enigheten på plass var E-CO Energi villig til å gå inn med ny egenkapital.

E-CO Partner har tapt all egenkapital og er betalingsudyktig.   Carl Bro hadde tre muligheter:

  • De kunne bidra med kapital sammen med E-CO Energi. Da hadde selskapet kunnet videreføre driften.
  • De kunne avstå fra å skyte inn kapital og stemme for en nulling av aksjene. Da hadde E-CO Energi blitt eneeier i E-CO Partner og driften kunne videreføres.
  • De kunne avstå fra å skyte inn kapital og stemme mot en nulling av aksjene. Da ville driften ikke kunne videreføres. Carl Bro valgte å gjøre det siste.

- Dette er en trist dag. Vi har siden styrets vedtak om konkursbegjæring hatt hensynet til de ansatte i tankene og vi står i løpene kontakt med dem frem til bostyrets overtakelse av virksomheten, avslutter styreleder Horn.

Kontaktpersoner:
Hans Erik Horn
Adm. direktør E-CO Energi as

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal
Informasjonsdirektør E-CO Energi as
24 11 69 20 / 916 08 196

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent).