Salg av aksjer i Norsk Grønnkraft

07.11.14

Pressemelding 8/14

Eierne av Norsk Grønnkraft AS (“Norsk Grønnkraft” eller “Selskapet”) har inngått en avtale om å selge Selskapet til Aquila Capital (“Aquila”).

Norsk Grønnkraft eier og drifter en portefølje med produserende småskala vannkraftverk i Norge. Selskapet er eid av Akershus Energi Vannkraft AS (et datterselskap av Akershus Energi), EB Kraftproduksjon AS (et datterselskap av Energiselskapet Buskerud), E-CO Energi AS og Østfold Energi AS (til sammen “Eierne”), hver med en andel på 25 %.

Etter en strategisk vurdering har Eierne valgt å utfisjonere den delen av virksomheten som fokuserer på utvikling av småskala vannkraftverk i et nytt selskap, mens de produserende vannkraftverkene forblir i Selskapet.

Eierne og Aquila er fornøyd med å kunne melde at det har blitt inngått en avtale om å selge 100 % av Norsk Grønnkraft til fond som er forvaltet av, eller tilknyttet, Aquila Group, en forvalter av alternative investeringer basert i Hamburg. Transaksjonen forventes å resultere i en bokført gevinst for Eierne.

Swedbank og BA-HR har bistått Eierne i forbindelse med transaksjonen, mens Pareto Securities og Thommessen har bistått Aquila.

For spørsmål, vennligst kontakt:

Erik Andersen, Energiselskapet Buskerud, telefon +47 91 66 21 40

Tom Flattum, Akershus Energi, telefon +47 91 78 03 42

Odd Øygarden, E-CO Energi, telefon +47 92 01 45 15

Morten Karlsen, Østfold Energi, telefon +47 95 28 40 65

Alexa Kurschinski, Aquila Capital, telefon +49 40 55 56 53 175

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS.