På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Tiltaksprosjekt i Aurlandselva

17.10.14

E-CO har siden 2009 deltatt i et flerfaglig miljøprosjekt (EnviDORR) styrt av forskningsmiljøene ved SINTEF, NINA og UNI Miljø. Prosjektet har ledet frem til en rekke tiltak i Aurlandsvassdraget. Blant annet er gytearealet i Aurlandselva økt kraftig.

Stor sjøørret på gyteplass i Aurlandselva

Hensikten med prosjektet var å samle eksisterende kunnskap og komplettere denne der det var mangler, og å bruke denne kunnskapen til å lage en status og en plan for tiltak. Prosjektet er ikke helt avsluttet ennå, men i 2013 laget UNI Miljø i Bergen en statusrapport for den lakse- og sjøørretførende delen av vassdraget (Gyteplasser og sideløp i Aurlandsvassdraget, LFI UNI Miljø – 2013). Her ble mulige flaskehalser identifisert og en plan for videre tiltak presentert.

E-CO har i samarbeid med UNI Miljø og NINA startet gjennomføringen som følges opp med forskningsvirksomhet for å lære mer og for å kunne avdekke behov for justeringer av tiltak og finne frem til eventuelle nye tiltak. Gjennomføringen av tiltak følges opp med overvåking av fiskebestanden. Prosjektperioden er i første omgang satt til 2014-2018.

Fra 2009 til 2014 har gytearealet i Aurlandselva og Vassbygdelva steget fra skarve 0.2% av elvearealet til opp mot 2% etter at tiltakene i 2014 er gjennomført. Kontroll av ungfisk (årsyngel) tetthet på de nye gyteplassene viser en økning i perioden.

For å lære mer kan du laste ned rapporten: Gyteplasser og sideløp i Aurlandsvassdraget, LFI UNI Miljø – 2013

Se www.cedren.no for mer informasjon om EnviDORR.