Resultat for første halvår 2014: Lavere halvårsresultat for E-CO Energi

26.08.14

Pressemelding 06/14

E-CO Energi oppnådde et halvårsresultat etter skatt på 299 millioner kroner i 2014 mot 504 millioner kroner i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst lavere pris. Kraftproduksjonen ble 100 GWh lavere enn i første halvår 2013.

Et mildt første halvår kombinert med relativt normale nedbørsforhold ga lave kraftpriser i årets seks første måneder. Systemprisen ble 23,1 øre per kWh. Prissikring bidro til at E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 26,6 øre per kWh i halvåret, 15 prosent høyere enn systemprisen. I første halvår fjor var gjennomsnittlig salgspris 33,4 øre per kWh. Konsernets kraftproduksjon var 5 024 GWh i første halvår 2014. I tilsvarende periode i 2013 var kraftproduksjonen 5 123 GWh. Magasinfyllingen var på et tilnærmet normalt nivå ved utgangen av halvåret.

Driftsinntektene i første halvår ble 1 323 millioner kroner, som er 270 millioner kroner lavere enn i fjor. Driftskostnadene ble 568 millioner kroner, en økning på 67 millioner kroner. Økningen skyldes i stor grad høyere innmatingskostnader til Statnett. Resultat før skatt ble 624 millioner kroner, som er 448 millioner kroner lavere enn i første halvår 2013. Etter skatt ble halvårsresultatet på 299 millioner kroner, som innebærer enn nedgang på 205 millioner kroner mot fjoråret.

Investeringene var 101 millioner kroner i første halvår og består hovedsakelig av vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. Etter å ha innhentet anbud på bygging av Mork kraftverk i Lærdal ble konklusjonen at prosjektet ikke viste en tilfredsstillende lønnsomhet. E-CO Energi vil se på muligheten for alternative, lønnsomme, utbyggingskonsepter i vassdraget.

Ved utgangen av første halvår 2014 var konsernets egenkapitalprosent 40,7 prosent (40,3 prosent) mot 36,7 prosent ved årets begynnelse.

E-CO Energi er godt pris- og valutasikret for resten av 2014. Produksjonen forventes å bli i overkant av den normale. Årsresultatet forventes å bli lavere enn i fjor.

 

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 

Første halvår 2014

Første halvår 2013

 Året 2013

Driftsinntekter

1 323

1 693

3 228

Driftskostnader

(568)

(501)

(1 075)

Driftsresultat

755

1 192

2 153 

Resultat før skatter

624

1 072

1 914

Resultat etter skatter

299

504

876

Egenkapital

6 389 

6 468 

6 090

Gjeld og egenkapital

15 818

15 902

16 269

 *E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373