På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

To nye styremedlemmer

07.05.14

Oslo kommune har oppnevnt Gro Balas og Eli Skrøvset som nye styremedlemmer i E-CO Energi Holding AS’ styre. Begge har bred erfaring med styrearbeid.

Eli Skrøvset (48) er CFO i Eksportkreditt. Hun har tidligere jobbet i Statkraft der hun over en periode på 20 år hadde en rekke lederstillinger. Skrøvset har også erfaring fra Olje- og energidepartementet. Hun har bred erfaring fra styrearbeid og er i dag styremedlem i Evry ASA og Avinor AS.

Skrøvset er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har gjennomført Executive Management program ved Harvard Business School.

Gro Balas (63) har vært byråd for helse og eldre i Oslo, byråd for barn og utdanning og byråd for finans og plan. Hun har siden 2011 hatt stillingen som kommunaldirektør for eierskap og næring Oslo kommune. Hun har vært styremedlem i KF Boligbygg og styreleder i Ullevål Universitetssykehus. Hun var medlem i E-CO Energi Holdings styre fra 2001 til 2011.

 

Balas og Skrøvset er begge valgt inn for to år og erstatter Trond Vernegg og Heidi Larssen i styret.