Konsesjon sendt for Hol 1 – Stolsvatn: Økt fallhøyde gir mer kraft

29.04.14

Pressemelding 04/14

E-CO Energi ønsker å utvide dagens Hol 1 kraftverk med et nytt aggregat kalt Hol 1 Stolsvatn. Kraftverket vil utnytte fallet mellom Stolsmagasinet og Storåne i Hovet på en bedre måte. Fallet på det produserte vannet vil øke slik at produksjonen økes med 72 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 3 600 husstander. Konsesjon for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes i Hol kommune 10. juni.

Hol 1 Stolsvatn vil utnytte vannet i Holsreguleringen mer effektivt

Planen er å bygge et nytt aggregat på ca. 140 MW i fjellhall innenfor dagens kraftstasjon Hol 1 i Hovet. Inntaket vil være i Stolsvatn nær Stolsdammen. Vannet vil føres i en ca. 15 km lang tunnel til fjellhallen, og ut i en ca. 700 meter lang tunnel og kanal til Storåne nedstrøms dagens utløp. Utbyggingen innebærer at man får utnyttet de tilgjengelige vannressursene fra et høyere nivå enn i dag. Tilleggsproduksjonen er beregnet til 72 GWh, en økning på ca. 10 prosent i forhold til dagens produksjon i anlegget. Det planlegges for at driftsmønsteret videreføres, med høy produksjon i vinterhalvåret og lavere i sommerhalvåret.

- Denne utbyggingen vil utnytte den eksisterende reguleringen bedre og mer effektivt. Vi får rett og slett mer energi ut av hver dråpe. Det er en skånsom utbygging som gir en betydelig produksjonsøkning, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi.

Det nye prosjektet vil ikke berøre vernede områder eller inngrepsfrie områder, og tiltakene som må gjøres i forbindelse med utbyggingen er lokalisert til områder hvor annen aktivitet allerede forekommer.

Informasjonsmøte 10. juni

NVE vil avholde et informasjonsmøte om prosjektet i Bygdahallen ved Hagafoss i Hol tirsdag 10. juni kl. 19.00 der berørte parter kan komme med innspill til NVE i forbindelse med konsesjonssøknaden. Høringsfrist er satt til 15. august.

E-CO har sendt konsesjon med konsekvensutredninger om prosjektet til NVE. Det er også utarbeidet en brosjyre om prosjektet.

Last ned:

 

Kontaktpersoner:

Halvor Kr. Halvorsen

Prosjektleder

24 11 65 11 / 97 50 50 51

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for forretningsutvikling

24 11 69 20 / 916 08 196