På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Konsesjon til kraftlinjen Rosten-Vågåmo

05.03.14

NVE har gitt konsesjon til ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk til Vågåmo i Sel og Vågå kommune. Kraftledningen er nødvendig for å få kraften fra Rosten kraftverk ut på kraftnettet.

Oppland Energi AS fikk av Kongen i Statsråd 24. januar 2014 konsesjon for bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. På denne bakgrunn har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt Oppland Energi AS konsesjon i medhold av energiloven for en ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk i Sel kommune til Vågåmo transformatorstasjon i Vågå kommune.

- Vi har jobbet med denne saken i mange år og det er svært gledelig at vi nå har fått konsesjon både på kraftverket og på kraftledningen. Vi kan nå endelig sluttføre prosjekteringen av prosjektet, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi.

Kraftledningen skal bygges etter omsøkte trasé 2 fra Rosten kraftverk, over Tordkampen til Vågåmo transformatorstasjon. NVE gir også konsesjon til et nytt 132 kV bryterfelt i Vågåmo transformatorstasjon med nødvendige elektriske anlegg. Kraftledningen skal bygges som luftledning med tremaster, ståltravers og komposittisolatorer, med unntak av siste delen inn mot transformatorstasjonen der ledningen legges som kabel i bakken. Anleggene berører Sel og Vågå kommuner i Oppland fylke.

Ledningen legger til rette for at produksjonen fra Rosten kraftverk vil bidra med fornybar energi og produksjonen vil omfattes av Norge og Sverige sitt samarbeid om elektriske sertifikater. Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 80 MW og utnytte et fall på ca. 103 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 185 GWh. 

Kontaktpersoner:

Egil Skøien, daglig leder Oppland Energi, 24 11 65 80 / 901 24 620

 

Oppland Energi AS eies med 61 prosent av E-CO Energi AS og 39 prosent av Eidsiva Vannkraft AS. Selskapet eier ni kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget og er i tillegg deleier i Opplandskraft DA og Storbrofoss kraftanlegg DA. Årlig kraftproduksjon er ca. 2 100 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 105 000 husstander.

 


Rosten kraftverk

 

E-COs datterselskap Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket blir på ca. 192 GWh, som tilsvarer energiforbruket til ca. 9 600 husstander.              

 

Last ned: