E-CO Partners konkurs: Driften videreføres, minimum 58 sikret arbeid

12.04.03

E-CO Partners konkursbo har inngått avtale med E-CO Tech as (under registrering) som sikrer minimum 50 mennesker arbeid. Avtalen innebærer at stort sett alle kundeforhold og alt utstyr overtas. Det nystiftede selskapet overtar også aksjene i E-CO Renergiplan as i Sandnes, med 8 ansatte. E-CO Tech as er heleid av E-CO Energi as. - Vi har hele tiden hatt tro på virksomheten, så dette er en svært gledelig løsning, sier administrerende direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi.

Oslo
Dato: 12.04.03
Nummer: 07/03

E-CO Partner as ble slått konkurs fredag 11. april. Selskapets ene eier, E-CO Energi, hadde da i lengre tid arbeidet for å få selskapet ut av en vanskelig økonomisk situasjon. E-CO Energi var villig til å bidra med tilstrekkelig frisk kapital til sikre selskapets fremtid. Selskapets andre eier, danskeide Carl Bro Sverige AB benyttet sitt negative flertall til å blokkere for kapitaltilførsel. Styret i E-CO Partner måtte derfor begjære oppbud.

- E-CO Tech vil være totalleverandør av rådgivings- og prosjekteringstjenester innen energibransjen, bygge- og anleggsnæringen og beslektede næringer. Selskapet vil videreføre den erfaring, høye kompetanse og gode kunderelasjoner som medarbeiderne i E-CO Partner var kjent for, sier Horn.

Kontaktpersoner:

 • Hans Erik Horn
  Administrerende direktør E-CO Energi
  24 11 69 20 / 916 08 196
 • Per-Arne Torbjørnsdal
  Informasjonsdirektør
  24 11 69 20 / 916 08 196
 • Per Morten Torvildsen
  Daglig leder E-CO Tech (under registrering)
  23 12 80 05 / 911 74 030

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Tech (under registrering) driver rådgivende ingeniørtjenester. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi.    Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent).