På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Konsesjon til Rosten kraftverk

24.01.14

Regjeringen har ved kongen i statsråd i dag gitt Oppland Energi konsesjon til Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket vil årlig produsere 185 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 9 250 husstander.

Oppland Energi AS har fått konsesjon for bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 80 MW og utnytte et fall på ca. 103 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten.

- Vi har jobbet med denne saken i mange år og det er svært gledelig at vi nå har fått konsesjon og endelig kan starte byggingen av Rosten kraftverk, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi.

Prosjektet ble meldt i 2007 og konsesjonssøkt i juni 2009. NVE ga positiv innstilling til Olje- og energidepartementet i april 2012. Innstillingen gjaldt også bygging av ny 132 kV kraftledning fra Rosten til Vågåmo transformatorstasjon, men endelig konsesjon for kraftledningen foreligger foreløpig ikke.

Konsesjonen samsvarer i hovedsak med søknaden med unntak av at planlagt bekkeinntak i Fagerliåe er tatt ut og at utløpet fra kraftverket er flyttet høyere opp og ovenfor viktige gyte- og oppvekstområder for fisk i Lågen. Det er lagt opp til minstevannføring både sommer og vinter og flere andre avbøtende tiltak i vassdraget.

- Dette er et relativt stort vannkraftprosjekt. Utbyggingen kan i anleggstiden gi 300-400 årsverk og gi betydelig lokal verdiskaping. Vi håper på å starte byggingen allerede høsten 2014, sier Skøien.

 

Kontaktpersoner:

Egil Skøien, daglig leder Oppland Energi, 24 11 65 80 / 901 24 620

 

Oppland Energi AS er et E-CO-selskap som eies med 61 prosent av E-CO Energi AS og 39 prosent av Eidsiva Vannkraft AS. Selskapet eier ni kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget og er i tillegg deleier i Opplandskraft DA og Storbrofoss kraftanlegg DA. Årlig kraftproduksjon er ca. 2 100 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 105 000 husstander.

 

 


Rosten kraftverk

 

E-COs datterselskap Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket blir på ca. 192 GWh, som tilsvarer energiforbruket til ca. 9 600 husstander.              

 

Last ned: